Най-добрите кредити в България

След въвеждането на валутен борд в България в края на 20 век търсенето и предлагането на кредити от банкови и небанкови институции нараства значително. Това засяга както предлагането на заеми за физически лица, така и корпоративното кредитиране.
След въвеждането на валутен борд в България в края на 20 век търсенето и предлагането на кредити от банкови и небанкови институции нараства значително. Това засяга както предлагането на заеми за физически лица, така и корпоративното кредитиране.

Сродни теми (спонсорирани реклами):

Основните видове кредити се определят според отпусканите суми, вида на обезпечението, доставчика и получателя на кредита.

Основните видове кредити се определят според отпусканите суми, вида на обезпечението, доставчика и получателя на кредита.

Потребителските кредите

Потребителските кредите обхващат голям брой граждани и представляват средства, предоставени на физически лица с цел покупка на стоки и услуги или покриване на текущи нужди. По тези кредити обикновено се отпускат по-малки суми без обезпечение и по-рядко с гаранция от поръчител, залог на недвижимо или движимо имущество, на банков депозит или други обезпечения. Лихвите по тези кредити обичайно са по-високи от лихвите по ипотечните и жилищните кредити.

Специфично място на пазара на потребителските кредити заема кредитирането от небанкови финансови институции (известно сред българските граждани като „бързи кредити“). С времето този сегмент бе законово урегулиран и запазва популярността си поради облекчените възможности за получаване на средства (не се изисква трудов договор и доказване на доходи), много бързата обработка на документите и получаване на заема по банкова сметка или в брой. Поради голямата конкуренция на този пазар условията за отпускане на потребителски кредити от банки се подобряват постоянно и се конкурират като общи условия с „бързите кредити“.

Основната разлика остава изискването за постоянен трудов договор на получателя на кредита, докато сроковете за получаване все повече се доближават до сроковете на небанковите институции. Предлага се и възможност за кандидатстване онлайн или по телефон.

Ипотечните кредити

Ипотечните кредити са гарантирани с ипотека на недвижим имот и са предназначени за покупка на жилище или осигуряване други посрещане на други финансови разходи на кредитополучателя. При тези кредити лихвите са по-ниски и срока на кредита обикновено е сравнително дълъг. Кредитът е натоварен с други допълнителни разходи, включващи такси по учредяване и заличаване на ипотека.

Подобен е така наречения жилищен кредит. Той се използва целево за покупка на жилище, но обезпечението може де бъде различно от ипотека – гаранти или залог финансови средства или друго имущество. Използването на средствата е целево и банката има право да контролира направените разходи.

Бързи Kредити

Специфично място на пазара на потребителските кредити заема кредитирането от небанкови финансови институции (известно сред българските граждани като „бързи кредити“). С времето този сегмент бе законово урегулиран и запазва популярността си поради облекчените възможности за получаване на средства (не се изисква трудов договор и доказване на доходи), много бързата обработка на документите и получаване на заема по банкова сметка или в брой.

Потребителските кредити от небанкови институции се предлагат в рамер от 100 до 10 000 лева. Задължително условие е предоставянето на едно или две лица за контакт, които да удостоверят, че познават кредитоискателя. Лихвите, на предлаганите от небанкови финансови са по-високи от банките, но основното допълнително оскъпяване е таксата за осигуряване на поръчител на кредита. Обикновено това е дружество, което при неизпълнение на договора заплаща на кредитодателя дължимата сума, а след това я събира от кредитополучателя. Повечето небанкови финансови институции предлагат кредити в рамките на 30 минути, като средствата могат да се получат по банков път или в брой в офис на фирмата или на каса в EasyPay.

Специфично за тези доставчици е предлагането на първи кредит от 100 до 3 000 лева, в зависимост от кредитодателя, без никакви лихви и такси за срок до 30 дни. Най-активните участници на този пазар са фирми функциониращи изцяло онлайн като Credissimo, Smilecredit, Feratum и други. Средствата се получават по банков път или в каси на EasyPay.

Немалка част от предлагащи „бързи кредити“ поддържат офиси в по-големите градове и държат и на личен контакт с кредитополучателя, независимо от това дали е направено предварително одобрение за кредита при кандидатстване онлайн. Допълнително предимство е, че погасяването на вноските може да се извърши в офиса на фирмата без заплащане на допълнителни такси.

Условията

Поради голямата конкуренция на този пазар условията за отпускане на потребителски кредити от банки се подобряват постоянно и се конкурират като общи условия с „бързите кредити“. Основната разлика остава изискването за постоянен трудов договор на получателя на кредита, докато сроковете за получаване все повече се доближават до сроковете на небанковите институции. Предлага се и възможност за кандидатстване онлайн или по телефон.

Банките не събират допълнителни такси за осигуряването на гарант по кредита и одобряването на потребителските кредити е съобразено с доходите на кредитополучателя и неговото кредитно досие. При необходимост от средства, надвишаващи фиксираните лимитите на банката, съответстващи на проучването на доходите на клиента, може да бъде поискано осигуряването на гарант или обезпечение на кредита.

Пазарът на банкови потребителски кредити е особено динамичен и конкуренцията между банките, независимо от тяхната големина е голяма. Предимство е получаването на заплатата на кредитополучателя в съответната банка.

Оферта

Специфичен вариант са клоновете на банки, създадени само с цел потребителско кредитиране. Най-активна при предлагането на потребителски кредити и с много добри условия за кредитополучателя е БНП Париба Лични Финанси, клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A., част от BNP Paribas.

Предлаганите кредити са много близки до „бързите кредити“ по бързина на отпускане и начин на кандидатстване. Средствата се отпускат само по банков път, без изискване за постоянен трудов договор. Дружеството предлага и кредитни карти. Лихвите се доближават до предлаганите от банките и не се събира допълнителна такса за осигуряване на гарант от дружеството.

Сродни теми (спонсорирани реклами):

Mobile Sliding Menu

Comparisonsmaster