Най-добрите кредитни карти в България

Издаването на кредитни карти в България възниква в началото на 21-ви век. През този период потребителски кредити се отпускат предимно от банкови институции и одобряването на исканата от клиентите сума отнема сравнително дълго време.
Издаването на кредитни карти в България възниква в началото на 21-ви век. През този период потребителски кредити се отпускат предимно от банкови институции и одобряването на исканата от клиентите сума отнема сравнително дълго време.

Сродни теми (спонсорирани реклами):

Естествена алтернатива на тези кредити се явява първата кредитна карта, до която имат достъп българските потребители – trans.card, ко-брандирана Mastercard, издавана от лицензираната небанкова институция Транскарт.

Естествена алтернатива на тези кредити се явява първата кредитна карта, до която имат достъп българските потребители – trans.card, ко-брандирана Mastercard, издавана от лицензираната небанкова институция Транскарт.

Kредитни Kарти B България

Бързото развитие на предлагането на кредитни карти в България променя изцяло пазара на кредити в страната, въпреки по-високите лихвени проценти. През 2021 година средният годишен лихвен процент по кредитните карти в България е 20,27 %. Те варират според вида на банковата карта – при златните и платинените карти могат да достигнат ниво от 10 – 12 %, а при някои карти надвишават 40 %. Основното предимство на кредитните карти е наличието на допълнителни средства във всеки момент при необходимост и възможността за гъвкавост при погасяването на ползваните суми – може да се възстанови цялата сума без заплащане на лихва или да се погасява на удобни за клиента вноски.

Постепенно потребителите в България преодоляха притесненията от ползване на кредитна карта и в страната са издадени над 1,5 милиона кредитни карти от български банки и небанкови финансови институции. В замяна на по-високата цена на изразходваната сума потребителите на кредитни карти имат гратисен период за безлихвено погасяване. Сроковете за безлихвено възстановяване на сумите варират от 30-45 дни за повечето кредитни карти до 6 месеца от началото на периода, за който е изразходвана сумата.

Повечето кредитни карти предлага и различни схеми за cash-back, Основното предназначени на кредитните карти е да се използват като платежен инструмент при покупка на стоки и услуги на разсрочено плащане. Поради тази причина банките се стремят да ограничават тегленето на пари в брой, като събират по-високи или лихви за изтеглените от банкомат пари. Някои банки карти изискват пълно възстановяване на изтеглените суми в брой в края на отчетния период.

Ползи

Допълнителни предимства за ползвателите на кредитни карти са различните бонуси, преференции и отстъпки в зависимост от вида на покупката и търговеца, при когото е ползвана картата. Все повече кредитни карти са ко-брандирани с дадена фирма съгласно договорите с банката и предлагат натрупване на суми за ползване при покупки на стоки или услуги от конкретната фирма. Банка ДСК предлага ко-брандирана карта с Wizz Air и акумулираните отстъпки при ползването на картата могат да се ползват за закупуване на самолетни билети за полети на компанията.

Допълнителните отстъпки включват допълнително количество безплатен багаж, както и ползването на ВИП салоните на летището преди полет. Кредитната карта Evolve се издава съвместно от Дайнърс клуб България АД и Първа Инвестиционна Банка и включва предимствата на Дайнерс клуб и Мастъркард (Diners Club – Mastercard Classic и Diners Club – Mastercard First Lady Pink). Годишната револвираща лихва е в размер на 16 % за целия срок на договора (годишен процент на разходите – 17,23 %) за средства усвоени изцяло при покупка на стоки и услуги. Предлагат се и промоционални условия за теглене на парични средства от банкомат и нулеви годишни такси, но те са валидни само за срока на промоцията. Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага кредитни карти RaiCARD Fix или Visa Classic без такса за теглене от банкомат в целия свят за първите три месеца от активирането на кредитната карта и нулева годишна такса за обслужване за първата година. След изтичане на три месеца от активирането на картата се събират такси за теглене от терминал съгласно тарифата на банката.

Издаване на кредитни карти

Сравнително голям дял заемат и издадените от лицензирани от небанкови финансови институции кредитни карти. Тези карти са ко-брандирани Mastercard карти и предлагат конкурентни условия за потребителите. Една от най-популярните небанкови кредитни карти в Българя е Бяла карта. Тази карта придоби сравнително голяма популярност поради лесния начин на издаване – по телефон или онлайн. Могат да бъдат издадени кредитни карти и за лица с лоша кредитна история. Лимитът на картата е до 3 000 лв. При Бяла карта не се прави разлика за начина на усвояване на средствата (в брой или за покупка на стоки и услуги), като тегленето на средства от банкомати в България е безплатно за цекия срок на договора.

При кредитната карта няма гратисен период, като се дължи лихва в размер на 0.12 % на ден начислена върху използваната и усвоена сума. Друга популярна кредитна карта издаден от небанкова институция е trans.card. Това е първата кредитна карта издавана в България. Използва се много често за покриване на задължения към финансови институции или забавени битови сметки. За това е разработена специална програма balance transfer, при която се погасяват задълженията и шест месеца не се заплаща вноска по главницата или лихва върху ползваната сума. След изтичане на гратисния период от шест месеца сумата се погасява на вноски съгласно правилата за ползване на картата, като лихвата е съизмерима с тази на кредитните карти издадени от банки.

Друга небанкова институция издаваща кредитни карти е БНП Париба Лични Финанси. При тези карти условията са много близки до тези на банките. Същевременно се предлагат и услуги, които не са налични при повечето банкови карти – има възможност за извършване на банкови преводи от сумите по картата, дълъг гратисен период от 58 дни, за месеците, през които не е ползвана клартата и са погасени всички дължими суми, не се дължи месечна такса.

Сродни теми (спонсорирани реклами):

Mobile Sliding Menu

Comparisonsmaster