NAJBOLJE KREDITNE KARTICE U HRVATSKOJ

Često se nađemo u prilici da šetajući gradom ugledamo nešto što nam se sviđa, nešto što želimo kupiti za sebe ili druge. Možda i ne želimo kupiti ali jednostavno smo poželjeli popiti kavu u omiljenom kafiću.
Često se nađemo u prilici da šetajući gradom ugledamo nešto što nam se sviđa, nešto što želimo kupiti za sebe ili druge. Možda i ne želimo kupiti ali jednostavno smo poželjeli popiti kavu u omiljenom kafiću.

Related Topics (Sponsored Ads):

Te naše jednostavne, svakodnevne želje ograničene su na iznos gotovine koju imamo sa sobom. U tim trenucima kartica u džepu predstavlja spas. Taj mali komad plastike pruža nebrojene mogućnosti.

Te naše jednostavne, svakodnevne želje ograničene su na iznos gotovine koju imamo sa sobom. U tim trenucima kartica u džepu predstavlja spas. Taj mali komad plastike pruža nebrojene mogućnosti.

Kreditna kartica

Kreditna kartica se koristi za bezgotovinsko plaćanje kao sredstvo kratkoročnog potrošačkog kreditiranja od strane banke ili neke druge financijske institucije koja je izdala karticu. Klijent odnosno korisnik kartice mora osigurati pokriće na računu odnosno može koristiti odobreni kredit.

Vrste kreditnih kartica

Naše tržište nudi nekoliko vrsta kreditnih kartica koje dijelimo na:

Revolving kreditne kartice

Revolving kreditna kartica je kartica kod koje banka, odnosno financijska institucija kao izdavatelj kartice odobri kredit korisniku, odnosno odredi limit potrošnje. Iznos odobrenja kredita može se kretati od 2.000,00 do 150.000,00 kn, a najčešći iznosi se kreću od 10.000,00 do 20.000,00 kn jer oni ne predstavljaju veliki rizik za banke.

Za dobivanje ove vrste kreditne kartice ne treba komplicirana dokumentacija niti ovjera javnog bilježnika. Ova kartica predstavlja skuplji način kreditiranja jer se kamate kreću oko 7,5%. Korisnik kredita sam odlučuje o korištenom iznosu i o načinu podmirivanja. Minimalni iznos namirenja je obično 3%, a najčešće korišteni iznosi namirenja su od 5-10%. Klijent može cijeli dug platiti odjednom, tako da klijent može u cijelosti raspolagati odobrenim limitom.

Ne preporuča se konstantno korištenje ove vrste kredita, odnosno preporuča se podmirenje kreditne obveze prije korištenja revolving kartice za slijedeću obvezu.

Prednost korištenja ove vrste kartica je jednostavan postupak izdavanja i mogućnosti podizanja manjih iznosa gotovine.

Charge kreditne kartice

To je kreditna kartica za koju korišteni dio otplaćujemo jednokratno, jednom mjesečno za protekli mjesec. Otplaćuje se cijeli iznos, tako da se korišteni iznos ne može prenijeti u slijedeći mjesec kao kod korištenja revolving kartice. Važno je da tu nema dodatnih kamata, ali u slučaju nepodmirenja duga, kartica se blokira od strane izdavatelja.

Co-branding kartica

Banka izdaje karticu u suradnji s tvrtkom partnerom s ciljem privlačenja klijenata i objedinjuje najbolje pogodnosti koje mogu pružiti klijentu. Korisnik co-branding kartice dobiva popuste, sakuplja nagradne bodove, odnosno stimuliran da što više koristi ovu vrstu kreditne karticu.

Debitne kartice

To je vrsta kartice koje se izdaju s osnove raznih transakcijskih računa (žiro, tekući, devizni). Klijentima je omogućeno raspolaganje iznosima do visine sredstava na računu. Poznate su kao ne-kreditnim karticama. Služe za gotovinske i kupovne transakcije. Banke na njih obračunavaju određene naknade.

Gotovinske kartice

Kao što samo ime govori radi se o bankovna kartica koja se služi za podizanje gotovine na blagajnama ili bankomatima.

Prepaid kartice

Prepaid kartice obično anonimne kartice koje se ne vezuju uz kreditni ili debitni račun. Tu se radi o unaprijed plaćenim karticama, odnosno o karticama na koje je izvršena uplata određenog iznosa s kojom se kasnije može bezgotovinski plaćati.
Naprimjer plaćanje robe Internetom kad nismo sigurni u prodavatelja od kojeg naručujemo ili ne želimo upisati broj svoje kreditne kartice sa koje vršimo plaćanje.

Prva pojava kreditnih kartica

Prva pojava kreditnih kartica bilježi se još prije Drugog svjetskog rata u Americi, šira primjena kartica zabilježena je nakon rata na teritoriju cijele Amerike. Prvi izdavatelji kreditnih kartica su bele hotelske kuće i velike kompanije koje su na taj način htjele zadržati klijente i privući ih da opet koriste njihove proizvode ili usluge. To je bio pun pogodak! Pravi procvat kreditne kartice doživljavaju razvojem kompjutorske revolucije jer su troškovi korištenja sniženi.

Vlasnik kartice je izdavatelj koji karticu daje klijentu na uporabu. Da bi se vlasniku to isplatilo on od klijenta naplaćuje članarinu i upisninu, dobila proviziju od prodajnih mjesta, i kamate na kredit. Prodajno mjesto želi kupce visoke platežne sposobnosti u povećanom prometu, a korisnik kartice stječe kreditnu sposobnost.

Kartice su jednostavne za korištenje, štede nam vrijeme, omogućuju nam lakši pristup novcu koji imamo na našem računu u banci, pružaju veću sigurnost korištenje u usporedbi sa korištenjem gotovine i mnoge druge prednosti.

Zbog svega navedenog kartice su sve prisutnije u našem životu.
Kreditna kartica funkcionira tako da korisnik „posudi“ novac putem kredita banke ili neke druge financijske institucije, nazvane kreditni limit kartice. Kreditna kartica se upotrebljava za plaćanje raznih transakcija a funkcionira po principu da korisnik kupi neki proizvod ili plaća uslugu, banka plaća pružatelja usluga ili trgovca, a korisnik primi račun koji podmiruje banci.

Kao naknadu za takvu vrstu plaćanja, banka naplaćuje kamatu. Kreditne kartice su poznate po visokim kamatama. Kreditna sposobnost klijenta ovisi o stanju na kreditnoj kartici i o povijesti plaćanja obveza prema banci.

Preporuča se redovito plaćanje dospjelih računa u cijelosti. Na taj način mogu se izbjeći visoke kamatne stope, kao i naknade za kašnjenje plaćanja te da se održi ili poboljša kreditna sposobnost korisnika kreditne kartice.

Izdavatelji kreditnih kartica su banke ili financijske institucije u suradnji s kartičarskim kućama. Kartice koje Hrvati najviše koriste u svakodnevnom životu su MasterCard, Visa, i Diners.

American Express je bila jedna od popularnijih kartica u Hrvatskoj uz već gore navedene. Međutim, American Express je prestao egzistirati u Hrvatskoj krajem 2019. godine. Razlog ukidanja kartice u Hrvatskoj su promjene koje uključuju regulaciju platnog prometa. Zbog tih promjena kartičarska kuća koja je bazirana u Americi otkazala je suradnju.

PBZ Card je izdalo oko pola milijuna AmEx kartica korisnicima u Hrvatskoj, što dokazuje popularnost kreditne kartice u Hrvatskoj.

Da bi korisnik mogao dobiti kreditnu ili revolving karticu potrebna je određena dokumentacija koja uključuje:
presliku osobne iskaznice
zahtjev izdavanje kartice
platne liste ili potvrda mirovine

Zahtjev se podnosi u poslovnicu banke ili financijske institucije, uz priloženu dokumentaciju prema zahtjevu banke. U slučaju da kartična kuća ne može procijeniti kreditnu sposobnosti klijenta na osnovu priložene dokumentacije, može zatražiti dodatnu dokumentaciju. Proces traje oko 20 dana ovisno o banci ili financijskoj instituciji koja obrađuje zahtjev za izdavanje kartica. Banka ili financijska institucija procjenjuje kreditnu sposobnost klijenta na osnovu čega se izdaje ili odbija kreditna kartica. Navedeni postupak procjene je poslovna tajna. Ako je zahtjev klijenta za izdavanje kreditne karticu odbijen, klijenta se najkraćem roku obavještava o odbijanju izdavanja kreditne kartice. Karticu klijent dobiva poštom na kućnu adresu, a sa nekoliko dana razmaka šalje i pin za korištenje kreditne kartice. Važno je napomenuti da se kartica i pin dostavljaju odvojeno zbog sigurnosnih razloga.

Karticu je potrebno aktivirati prije upotrebe na bankomatu, u poslovnici banke, putem online bankarstva ili telefonskim pozivom izdavatelju kreditne kartice. Kreditnu karticu se aktivira jednokratno prije prve uporabe.

Banka naplaćuje upisninu od korisnika jednokratno, a godišnju članarinu jednom godišnje. Osnovni temelj izdavanja kreditne kartice je stanje na računu odnosno odobreni iznos kreditiranja klijenta. Kod izdavanja debitnih kartica najčešće nema plaćanja naknade dok se kod izdavanja kreditnih naknada za izdavanje te članarina. Upisnina je uglavnom oko 100,00 kn (a kreće se od 30,00 do 110,00 kn), dok članarina iznosi od 150-250 kn godišnje.

Banke nude svojim korisnicima paket usluga koje uključuju kreditne kartice bez naplate upisnine i godišnje članarine. Neke banke, kao Zagrebačka banka svojim korisnici go!card Mastercard i kreditne Visa kartice ne naplaćuju upisninu i članarinu.
Potrebno je istaknuti da karticu može dobiti punoljetni klijent koji ispunjava uvjete za izdavanje kreditne kartice.
Svaka kartica ima svoje uvjete na koje treba obratiti pažnju. Važno je dobro se informirati o mogućnostima, troškovima kao i o rizicima korištenja kreditnih kartica.

Od svih gore navedenih kartica ipak su najčešće korištene debitne i kreditne platne kartice. Debitna kartica vezana direktno uz tekući ili žiroračun. Karticom je dozvoljeno plaćanje i podizanje gotovine do raspoloživog iznosa. Raspoloživi iznos uključuje i dopušteno prekoračenje. Korištenjem ove kartice sredstva se skidaju direktno sa računa ili se rezerviraju.

Istu namjenu plaćanja i podizanje gotovine ima i kreditna kartica ali pruža i opciju kreditiranja i kupnje s naknadnim plaćanjem. Uporaba kreditne kartica je veoma raširena, čak u mnogim zemljama postaje glavno i preporučeno sredstvo plaćanja.

Često se uz navedene pogodnosti koristi i opcija plaćanja na rate bez kamata, a banke i financijske institucije dozvoljavaju i potrošačke kredite.

Kako odabrati kreditnu karticu?

1. Kakva vam kartica treba

Kako biste odredili koja vam kartica najbolje odgovara, trebali biste razmotriti svoje mogućnosti i svoju sposobnost nošenja sa kreditom koji je vezan za kreditnu karticu.

Svakako onaj koji ima problema sa trošenjem treba koristiti debitnu karticu jer ona sprečava pretjerano zaduživanje i plaćanje zateznih kamata, opomena i naposljetku naplata prisilnim putem, putem ovrha na računu.
Treba uzeti u obzir da kartice uz dozvoljavaju odgode plaćanja, korištenje kreditnog limita, plaćanje na rate ujedno i omogućuju povećanu potrošnju. Prije odabira kreditne kartice treba razmisliti zašto će se kartica koristiti da ne bi u budućnosti predstavljala opasnost za financijsko zdravlje.
Važno je uzeti u obzir mogućnosti koje pruža kartica, usporediti ih sa svojim potrebama i financijskom strukturom.

2. Praćenje troškova

Preporuča se redovito praćenje troškova kao i redovno podmirivanje obveza. Posebnu pažnju treba pridati uvjetima zato što se radi o kreditiranju sa visokim kamatnim stopama i korištenje se preporuča u iznimnim situacijama.

3. Izdavanje dodatne kartice

Ako vam je potrebna dodatna kartica iste banke ili financijske institucije naknada i članarina je obično oko 50,00 kn.

4. Gubitak kartice

Gubitak ili nestanak kratice treba odmah prijaviti banci koji će odmah blokirati karticu i time onemogućiti njezinu daljnju uporabu. Veoma je važna brzina prijave gubitka kartice jer se sprečava neovlašteno korištenje kartice. U slučaju zlouporabe kartice pravovremenim javljanjem, troškove zlouporabe pokriva kartičarska kuća. U slučaju nepravovremene prijave gubitka kartice rizik zlouporabe kartice snosi sam korisnik kartice.
Većina banaka ima 24-satni online support na koji možete prijaviti krađu ili gubitak kartice. Treba nazvati i blokirati karticu što prije.
Nakon prijave gubitka kartice obavijestite banku pismenim putem ili e-poštom. Prekontrolirajte troškove a ako ih vi niste izvršili prijavite ih banci.
Gubitak kartice ili oštećenje iste predstavlja dodatni trošak u iznosu od oko 50,00 kn. U slučaju gubitka ili zaborava PIN-a, banke izdavanje novog PIN-a naplaćuju oko 20,00 kn.

5. Podizanje gotovine

Gotovinu možete podizati na bankomatima svoje banke ili koristiti bankomate ostalih banaka. Besplatno podizanje gotovine jedino je moguće na bankomatu vlastite banke. Kod podizanja gotovine na bankomatima ostalih banaka naplaćuje se naknada. Kod podizanja gotovine debitnom karticom naplaćuju se niže naknade dok se najveće naknade plaćanju za podizanje gotovine kreditnom karticom u inozemstvu.

6. Zaštita

Današnji način života uključuje krađu identiteta i prevaru, zato treba biti super pažljiv sa karticama.
Treba voditi računa o kartici kako bi izbjegli zlouporabu. PIN i karticu uvijek držati odvojeno. Prilikom podizanja gotovine na bankomatu obavezno provjeriti ako je nešto sumnjivo, u slučaju da se primijeti kamera ili neka slična naprava koja ne pripada bankomatu, obavezno kontaktirati banku. Unos PIN-a zaštiti rukom. U situaciji da zaboravite PIN trebate kontaktirati korisničku službu banke.
Sigurnost igra važnu ulogu prilikom plaćanja Internetom. Najbolje je koristiti svoje računalo za plaćanje Internetom a ne javno dostupno računalo. Primamljive ponude, ponude sa velikim popustima trebaju se izbjegavati.

Related Topics (Sponsored Ads):

Mobile Sliding Menu

Comparisonsmaster